INTEMA UPRAVLJANJE KUPCIMA

Program upravljanja odnosima sa kupcima CRM (Customer Relationship Management) uključuje principe, prakse i uputstva za uspostavljanje dobrih odnosa  sa kupcima i  stvaranje rastuće baze redovnih kupaca. Uvek znači unapređeno korisničko iskustvo.  

Iz interakcija sa kupcima u svim tačkama korisničkog puta, od otkrića do ponovljene kupovine, može da se sazna velika količina informacija koja može da se iskoristi za unapređenje prodaje i svih procesa koji su vezani za nju, kao što su prognoza i analiza trendova i ponašanja. CRM je veoma korisan alat za svaki posao koji uključuje korisnike, a ako ga još nemate, toplo vam preporučujemo da razmislite o uvođenju i da nam se javite.   

Privacy Preference Center