7/7 Prednosti digitalne transformacije - Poboljšana produktivnost 

Digitalna transformacija je najpoznatija po 'uticaju na spolja' u smislu povećanja prihoda kompanija kroz stvaranje novih kanala prodaje i novih poslovnih modela. Ali važan je i…

6/7 Prednosti digitalne transformacije - Povećana agilnost 

Digitalna transformacija čini kompanije agilnijim. Ovaj termin označava ubrzanje poslovanja i usvajanje strategije kontinuiranog unapređenja (CI). To omogućava brže inovacije i…

5/7 Prednosti digitalne transformacije - Podsticanje digitalne kulture i saradnje

Po definiciji, digitalna kultura je način na koji tehnologija i internet utiču na društvo, kako stupamo u interakciju, razmišljamo, ponašamo se i komuniciramo jedni sa drugima.…

4/7 Prednosti digitalne transformacije - Bolje korisničko iskustvo  

Korisničko iskustvo (CX) se odnosi na sve interakcije koje korisnik ima sa kompanijom. Obuhvata svaki, i najmanji detalj kojim se kod korisnika stvara utisak o vašoj kompaniji, od…

3/7 Prednosti digitalne transformacije - Bolje razumevanje potreba kupaca

Ako razumete potrebe vaših kupaca možete da kreirate bolju poslovnu strategiju. Digitalna transformacija vam donosi analitičke alate i prediktivne modele koji se oslanjaju na…

2/7 Prednosti digitalne transformacije - Bolje upravljanje resursima i vremenom

Menadžment je haotičan; zaposleni ne stižu da obave radne zadatke; projekti kasne i niko ne zna u kojoj su fazi; greške i šteta u proizvodnji; resursi se ne planiraju niti prate…

1/7 Prednosti digitalne transformacije  - Pametna analiza podataka

Crtani u 7.15. U analogno vreme, pre više od 30 godina, dete na ovim prostorima je imalo pristup jednom crtanom filmu dnevno na jednom od dva kanala državne televizije i možda…

7 DT dana: 7 prednosti digitalne transformacije

Definicija: Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja, a rezultat toga je fundamentalna promena u načinu na koji se posao obavlja.…