Digitalna transformacija čini kompanije agilnijim. Ovaj termin označava ubrzanje poslovanja i usvajanje strategije kontinuiranog unapređenja (CI). To omogućava brže inovacije i bolju adaptaciju na promene u poslovnom okruženju.

Pre više od 20 godina, 17 softver developera je predložilo novi način rada koji se zasniva na agilnosti, ideju koja je promenila njihovu industriju i brzo se proširila na druge oblasti. Tada su definisali četiri osnovne agilne vrednosti:

• Prednost se daje pojedincima i interakcijama, a ne procesima i alatima;
• Funkcionalan softver ima prednost nad sveobuhvatnom dokumentacijom;
• Saradnja sa klijentima je važnija od pregovora o ugovoru, kao i;
• Reagovanje na promene pre praćenja plana.
Agilno poslovanje znači efikasno i brzo prilagođavanje na stalne promene na tržištu kroz blisku saradnju, interno i sa klijentima. Pomaže u održivosti poslovanja kada se tržište menja i stvara konkurentsku prednost u odnosu na druge, sporije kompanije.
Agilnost je preuzela primat nad stabilnošću, koja je do tad bila najtraženija poslovna osobina kod kompanija. Tržište se stalno menja, pa se od kompanija očekuje da prate promene i da se izlažu rizicima. Ovo zahteva veliku hrabrost jer je potrebno izaći iz ustaljenih obrazaca i primeniti nove modele poslovanja, ali istovremeno daje veliku slobodu za eksperimentisanje.
Kod agilnog poslovanja, kao i kod digitalne transformacije, naglasak je na promeni načina razmišljanja i na kontinuiranom radu na unapređenju procesa. Ako ste zaglavljeni u tradicionalnom načinu obavljanja posla, sa čvrstom hijerarhijom u kojoj zaposleni nemaju autonomiju, teško da ćete ostvariti agilno poslovanje. Za sve promene neophodna je slobodna saradnja i uvažavanje tuđeg mišljenja.