Ako razumete potrebe vaših kupaca možete da kreirate bolju poslovnu strategiju. Digitalna transformacija vam donosi analitičke alate i prediktivne modele koji se oslanjaju na primenu veštačke inteligencije (AI). Strukturirani podaci (lični podaci o klijentima) i nestrukturirani podaci, kao što su metrike društvenih medija, pružaju dragocene uvide i omogućavaju kompanijama da obezbede relevantniji, personalizovaniji i agilniji sadržaj.  

Ako znate da je gospodin Petrović vaš korisnik deset godina i da je uredno plaćao račune ili redovno kupovao kod vas, potrudićete se da ga zadržite.

To sve pod uslovom da uopšte znate za gospodina Petrovića i za njegovu lojalnost. Ovde je najvažnija uloga softvera za CRM, koju većina kompanija već koristi. Customer Relationship Management, program upravljanja odnosima sa kupcima služi za identifikaciju, pridobijanje i zadržavanje kupaca.

Podaci dobijeni na ovaj način mogu da se koriste za analizu bihejvioralnih podataka korisnika: mogu da nam pokažu šta je ono što je korisnicima potrebno, načine na koje dolaze do određenih proizvoda i usluga i šta ih privlači određenim proizvodima. Oni nam služe da bolje upoznamo naše korisnike da bismo izašli u susret njihovim potrebama kao i da predvidimo njihove buduće potrebe pre nego što oni sami postanu svesni istih.

Prateći ponašanje vašeg kupca, specijalizovani softveri mogu da preporuče sledeće korake odnosno akcije koje bi podigle zadovoljstvo ili ublažile eventualno nezadovoljstvo. A zadovoljan kupac će se uvek vraćati tamo gde oseća da ga cene, kao i preporučivati dalje.