2/7 Prednosti digitalne transformacije - Bolje upravljanje resursima i vremenom

Menadžment je haotičan; zaposleni ne stižu da obave radne zadatke; projekti kasne i niko ne zna u kojoj su fazi; greške i šteta u proizvodnji; resursi se ne planiraju niti prate pa se nepotrebno naručuje; zaposleni i kupci nemaju informacije koje su im potrebne; problemi u radu sa kupcima i u naplati.

Veća efikasnost i učinak poslovanja; manje grešaka u radu zaposlenih; manje štete i poslovnih gubitaka u proizvodnji, nabavci, prodaji i naplati; zaposleni tačno znaju šta da rade i koje su im odgovornosti; zadovoljni kupci; menadžment u realnom vremenu zna stanje poslovnih procesa.

 

Razlika između ove dve slike je u implementaciji poslovnih rešenja koje donosi digitalna transformacija, konkretno u implementaciji ERP-a (Enterprise Resource Planning), integrisanog softverskog rešenja za planiranje i upravljanje poslovnim resursima. ERP je zamišljen da odgovori na potrebe i uskladi rad svih sektora u kompaniji, povezujući ljudske resurse, stanje inventara, prodaju i marketing, nabavku, finansije i računovodstvo, odnose sa kupcima, inženjering, proizvodnju i sve što zahteva poslovanje određene firme.

 

Kompanije koje nisu uvele ERP i dalje imaju sektore koji zbog, pre svega, prirode posla, koriste različite softvere, platforme i aplikacije koji međusobno nemaju dodira. Prednost digitalnog doba je što kroz digitalnu transformaciju možete sve da integrišete u centralizovan paket biznis rešenja, da optimizujete procese i obezbedite osetljive podatke svih sektora u kompaniji, a istovremeno opremite timove user-friendly alatima za obavljanje posla.

Digitalna transformacija ne mora da bude skupa – niti je potrebno da menjate sve i odmah, sa zaposlenima koji nisu pripremljeni za tako velike skokove u radnim procesima. Uz pomoć stručnih konsultanata možete da napravite plan digitalne transformacije vaše firme. Na taj način ćete odrediti šta su prioriteti, sprovesti edukacije zaposlenih i implementirati odgovarajuća softverska/biznis rešenja koja će biti osnova sistema spremnog na promene u skladu sa budućim potrebama posla i kompanije.