KAKO DA UVEK BUDETE SIGURNI U SVOJE ODLUKE? 

January 1, 20221 MinutesBy Intema

MERENJE PERFORMANSI

Zamislite sledeću situaciju:

Iznenada imate važan sastanak, možda sa nekim ko želi da uloži u vaš posao, i hitno su vam potrebni podaci o poslovanju. I... ne znate gde da ih tražite. Ni od koga. Niti šta je važnije: prodaja, logistika, zalihe ili segmenti tržišta na kojima ste prisutni. 

Da imate pouzdan i efikasan sistem za merenje performansi, u svakom trenutku biste mogli da pristupite podacima koji vas interesuju. Najvažniji deo ovog sistema su ključni pokazatelji uspešnosti (KPI), koje je važno dobro definisati kako bi pokazivali stvarne i upotrebljive rezultate.

Dobro definisani KPI-evi vas obaveštavaju o napredovanju prema ciljevima, prate i mere faktore kao što su efikasnost, kvalitet i performanse, a objedinjeni upravljačko-finansijski izveštaji pomažu da lakše donosite odluke i planirate buduća ulaganja. KPI-evi su ključ za uspešnost posla na duže staze

Uz pomoć našeg iskustva pomoći ćemo vam da odredite i implementirate KPI-jeve uzimajući u obzir sve specifičnosti vašeg posla. 

Digitalna transformacija firme takođe može da vam bude od velike pomoći

u okviru nje možete da implementirate softver za biznis analitiku i izveštavanje. Druga stvar koja može da vam pomogne u efikasnom poslovanju je uvođenje 'pametnih' rešenja (ERP, IoT, Cloud rešenja za skladištenje dokumenata). Potrebno je samo da odlučite koji deo poslovanja želite odmah da 'osavremenite'. 

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA STRATEGIJA 

Uspešna biznis strategija predstavlja jasan set planova, svojevrsnu mapu kako će biznis da se takmiči na određenom tržištu ili tržištima sa proizvodom ili većim brojem proizvoda ili usluga. Iako…

saznajte više

INTEMA MERENJE PERFORMANSI

Merenje performansi je od suštinskog značaja u procesu upravljanja kompanijama, jer samo ono što se može izmeriti - može se i kontrolisati. Vlasnicima malih i srednjih kompanija pomažemo u procesu…

saznajte više