KAKO BITI OTPORAN NA NEUSPEH?

January 1, 20221 MinutesBy Intema

STRATEGIJA

Čak i najveće i najuspešnije kompanije ponekad doživljavaju neuspehe.

Ako ih gledate od spolja, izgledaju kao da su se zamrzle i da nemaju odgovarajući odgovor na promene u poslovnom okruženju, pogotovo ako su te promene nagle tj. disruptivne prirode. Ali to nije potpuna istina: menadžeri ovih kompanija obično rano prepoznaju pretnju, pažljivo analiziraju njene implikacije na njihovo poslovanje i pokreću niz inicijativa kao odgovor.

Uprkos svemu, posao i dalje posustaje. 

Jedan od osnovnih postulata opstanka u biznisu kaže da vaša najveća konkurentska prednost postaje nepremostiva prepreka u trenucima poremećaja na tržištu (velike promene u tehnologijama, prelasci na nova tehnološka rešenja itd). Drugim rečima, kompanije imaju tendenciju da se ponašaju po ustaljenim, isprobanim obrascima koji su davali rezultate u prošlosti, što je potpuno neprimeren odgovor na dramatične promene u okruženju.

Dakle, problem nije u njihovoj nesposobnosti da  preduzmu akciju, već u nemogućnosti da preduzmu odgovarajuću akciju: stanje koje se naziva aktivna poslovna inercija. 

Za to vreme inovativni konkurenti i startapovi nude novu ponudu vrednosti prvo inovativnim kupcima, a zatim širenjem nove tehnologije i nove vrednosti za kupce, preuzimaju i ostale kupce 

Rešenja koja daju šansu za prevazilaženje svakog poremećaja na tržištu su:

novi proizvodi, tehnologije, strategije, novi poslovni modeli, poslovni planovi koji jasno komuniciraju viziju sa zaposlenima, marketing strategija, ulaganje u obuku i razvoj zaposlenih, a pre svega promena u načinu razmišljanja - mindset koji omogućava jačanje otpornosti kompanije i kreiranje brzog i efikasnog odgovora na krizu.  

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA STRATEGIJA 

Uspešna biznis strategija predstavlja jasan set planova, svojevrsnu mapu kako će biznis da se takmiči na određenom tržištu ili tržištima sa proizvodom ili većim brojem proizvoda ili usluga. Iako…

saznajte više

INTEMA STARTUP

Imate ideju za novi posao ili ste već pokrenuli novi posao? Razvoj, testiranje i lansiranje novog proizvoda ili usluge obično zahtevaju značajna sredstva, odnosno kapital iz različitih izvora, kao…

saznajte više

INTEMA INOVACIJE

U poslovnom smislu, inovacija znači unapređenje postojećeg ili kreiranje novog procesa, proizvoda ili usluge, odnosno kreiranje nove vrednosti. Najočigledniji primer inovacije su startupovi koji…

saznajte više


KAKO DA UVEK BUDETE SIGURNI U SVOJE ODLUKE? 

January 1, 20221 MinutesBy Intema

STRATEGIJA

Zamislite sledeću situaciju:

Iznenada imate važan sastanak, možda sa nekim ko želi da uloži u vaš posao, i hitno su vam potrebni podaci o poslovanju. I... ne znate gde da ih tražite. Ni od koga. Niti šta je važnije: prodaja, logistika, zalihe ili segmenti tržišta na kojima ste prisutni. 

Da imate pouzdan i efikasan sistem za merenje performansi, u svakom trenutku biste mogli da pristupite podacima koji vas interesuju. Najvažniji deo ovog sistema su ključni pokazatelji uspešnosti (KPI), koje je važno dobro definisati kako bi pokazivali stvarne i upotrebljive rezultate.

Dobro definisani KPI-evi vas obaveštavaju o napredovanju prema ciljevima, prate i mere faktore kao što su efikasnost, kvalitet i performanse, a objedinjeni upravljačko-finansijski izveštaji pomažu da lakše donosite odluke i planirate buduća ulaganja. KPI-evi su ključ za uspešnost posla na duže staze

Uz pomoć našeg iskustva pomoći ćemo vam da odredite i implementirate KPI-jeve uzimajući u obzir sve specifičnosti vašeg posla. 

Digitalna transformacija firme takođe može da vam bude od velike pomoći

u okviru nje možete da implementirate softver za biznis analitiku i izveštavanje. Druga stvar koja može da vam pomogne u efikasnom poslovanju je uvođenje 'pametnih' rešenja (ERP, IoT, Cloud rešenja za skladištenje dokumenata). Potrebno je samo da odlučite koji deo poslovanja želite odmah da 'osavremenite'. 

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA STRATEGIJA 

Uspešna biznis strategija predstavlja jasan set planova, svojevrsnu mapu kako će biznis da se takmiči na određenom tržištu ili tržištima sa proizvodom ili većim brojem proizvoda ili usluga. Iako…

saznajte više

INTEMA MERENJE PERFORMANSI

Merenje performansi je od suštinskog značaja u procesu upravljanja kompanijama, jer samo ono što se može izmeriti - može se i kontrolisati. Vlasnicima malih i srednjih kompanija pomažemo u procesu…

saznajte više


DA LI VAM TREBA ONLINE SHOP? 

Naravno!

Treba uhvatiti korak sa vremenom i umesto lokalnog, razmišljati i poslovati globalno. Nov prodajni kanal je uvek dobra ideja za povećanje prodaje, a otvaranje online šopa se odlično uklapa u program za digitalnu transformaciju (*uz mogućnost subvencionisanja).

Ako nam se obratite sa ovim zahtevom, prvo ćemo uraditi detaljnuanalizu vašeg poslovanja i vaše konkurencije, zatim predložiti strategiju i biznis plan za online shop. Ova strategija će biti vrsta mape za otvaranje i funkcionisanje e-commerce platforme prilagođene vašim potrebama.

Prevideće potrebe u smislu ljudi, opreme i vremena potrebnog za implementaciju, kao i ciljeve koje treba da ispuni.

Najvažniji cilj je, naravno, profit 

i zato ćemo se pobrinuti da predvidimo očekivane troškove i prihode online shopa, odnosno naučićemo vas kako da na osnovu ispravnog tumačenja finansijskih pokazatelja donosite dobre izvršne odluke.

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA POSLOVNA TRANSFORMACIJA

"Menjaj se da bi opstao" je pravilo koje je više nego ikad aktuelno u savremenom poslovnom okruženju. Sva preduzeća, firme, biznisi ili korporacije prolaze kroz neku vrstu transformacije, i tada…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA POSLOVNI RAZVOJ 

"U jezgru promene nalazi se prilika". Postoje različiti tipovi transformacije: finansijska, organizaciona, prodajna, marketinška, procesna, funkcijska i digitalna. Ono što je zajedničko za sve je da…

saznajte više


ŠTA VAŠA KONKURENCIJA RADI BOLJE OD VAS?

Verujemo da je lepo kada vas proglase za 'lidera na tržištu', ali neophodno je realno sagledati stanje i svoju pravu poziciju. I po našem mišljenju, uvek je zanimljivije biti izazivač nego branilac titule, jer ima više prilike za učenje i za rast.   

Konkurencija je odličan pokretač za promene.

Kad napravimo analizu poslovanja vaše konkurencije po godinama i ukrstimo podatke sa ostalim pokazateljima, moći ćemo da vam damo odgovore na pitanje šta to oni rade drugačije od vas i da vam predložimo šta da uradite.

Ne brinite, rešenje postoji.

Možda je u pitanju transformacija nekog aspekta vašeg poslovanja ili poboljšanje usluge ili proizvoda, unapređenje korporativnog identiteta, bolja komunikacija sa klijentima ili jače digitalno prisustvo.

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA POSLOVNA TRANSFORMACIJA

"Menjaj se da bi opstao" je pravilo koje je više nego ikad aktuelno u savremenom poslovnom okruženju. Sva preduzeća, firme, biznisi ili korporacije prolaze kroz neku vrstu transformacije, i tada…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA POSLOVNI RAZVOJ 

"U jezgru promene nalazi se prilika". Postoje različiti tipovi transformacije: finansijska, organizaciona, prodajna, marketinška, procesna, funkcijska i digitalna. Ono što je zajedničko za sve je da…

saznajte više


VAŠ POSAO SE RAZVIO, ALI VAŠA KOMPANIJA NIJE? 

Uložili ste u posao mnogo vremena i truda i to vam se vraća. Prihodi i prodaja rastu, ali vi osećate pritisak. Zaposleni ne obavljaju poslove na vreme, projekti kasne, kupci se žale, zaposleni se žale

a vi ne znate kome da se obratite?

To se dešava zato što ste preskočili važne korake u razvoju poslovanja. Ti koraci služe za pretvaranje malog biznisa u organizaciju sa jasno razgraničenim odgovornostima i delegiranjem zadataka, kao i za kreiranje održive i funkcionalne organizacione strukture koja može da prati i podrži razvoj kompanije.

Ako morate sve da kontrolišete, verovatno nećete uspeti na duži rok i sigurno da hiljade uspešnih velikih kompanija nikada ne bi postale takve da njihovi lideri osim rasta biznisa nisu organizovali I rast kompanije. Delegiranje je vrhunska veština za efikasno upravljanje poslom: pomaže vam da upravljate svojim vremenom, fokusirate svoju energiju na ono što je najvažnije i uočite potencijalne buduće lidere u vašoj kompaniji.  

Ne brinite, rešenje postoji.

Primenićemo našu ekspertizu i alate da bismo zajedno odredili vrstu i stepen potrebne promene. Možda je potrebna samo bolja HR organizacija firme, a možda vam je neophodna promena biznis modela ili nešto sasvim treće.

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA POSLOVNI RAZVOJ 

"U jezgru promene nalazi se prilika". Postoje različiti tipovi transformacije: finansijska, organizaciona, prodajna, marketinška, procesna, funkcijska i digitalna. Ono što je zajedničko za sve je da…

saznajte više

INTEMA STRATEGIJA 

Uspešna biznis strategija predstavlja jasan set planova, svojevrsnu mapu kako će biznis da se takmiči na određenom tržištu ili tržištima sa proizvodom ili većim brojem proizvoda ili usluga. Iako…

saznajte više