Čak i najveće i najuspešnije kompanije ponekad doživljavaju neuspehe.

Ako ih gledate od spolja, izgledaju kao da su se zamrzle i da nemaju odgovarajući odgovor na promene u poslovnom okruženju, pogotovo ako su te promene nagle tj. disruptivne prirode. Ali to nije potpuna istina: menadžeri ovih kompanija obično rano prepoznaju pretnju, pažljivo analiziraju njene implikacije na njihovo poslovanje i pokreću niz inicijativa kao odgovor.

Uprkos svemu, posao i dalje posustaje. 

Jedan od osnovnih postulata opstanka u biznisu kaže da vaša najveća konkurentska prednost postaje nepremostiva prepreka u trenucima poremećaja na tržištu (velike promene u tehnologijama, prelasci na nova tehnološka rešenja itd). Drugim rečima, kompanije imaju tendenciju da se ponašaju po ustaljenim, isprobanim obrascima koji su davali rezultate u prošlosti, što je potpuno neprimeren odgovor na dramatične promene u okruženju.Dakle, problem nije u njihovoj nesposobnosti da  preduzmu akciju, već u nemogućnosti da preduzmu odgovarajuću akciju: stanje koje se naziva aktivna poslovna inercija. 

Za to vreme inovativni konkurenti i startapovi nude novu ponudu vrednosti prvo inovativnim kupcima, a zatim širenjem nove tehnologije i nove vrednosti za kupce, preuzimaju i ostale kupce 

Rešenja koja daju šansu za prevazilaženje svakog poremećaja na tržištu su:

novi proizvodi, tehnologije, strategije, novi poslovni modeli, poslovni planovi koji jasno komuniciraju viziju sa zaposlenima, marketing strategija, ulaganje u obuku i razvoj zaposlenih, a pre svega promena u načinu razmišljanja - mindset koji omogućava jačanje otpornosti kompanije i kreiranje brzog i efikasnog odgovora na krizu.  

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA STRATEGIJA 

Uspešna biznis strategija predstavlja jasan set planova, svojevrsnu mapu kako će biznis da se takmiči na određenom tržištu ili tržištima sa proizvodom ili većim brojem proizvoda ili usluga. Iako…

saznajte više

INTEMA INOVACIJE

U poslovnom smislu, inovacija znači unapređenje postojećeg ili kreiranje novog procesa, proizvoda ili usluge, odnosno kreiranje nove vrednosti. Najočigledniji primer inovacije su startupovi koji…

saznajte više

INTEMA STARTUP

Imate ideju za novi posao ili ste već pokrenuli novi posao? Razvoj, testiranje i lansiranje novog proizvoda ili usluge obično zahtevaju značajna sredstva, odnosno kapital iz različitih izvora, kao…

saznajte više