Kupci su nikad bliže, na samo jedan klik, ako koristite sve blagodeti digitalnih alata. Digitalni marketing se bazira na demografskom targetiranju publike koje ste odabrali kao potencijalne korisnike vaših usluga/proizvoda i ima merljive rezultate. Uz našu ekspertizu, možete da saznate ko su vaši tipični kupci i kako da dođete do novih. A onda dolazimo do nove teme: stvaranja uspešnog odnosa sa kupcima.

Pravo pitanje je, kad nađete kupce, kako da ih zadržite?

Ključne reči digitalnog doba su dostupnost i komunikacija. Veb-sajtovi sa AI chatbotovima su dostupni 24-7 i mogu da odgovore na jednostavne upite kupaca van vašeg radnog vremena. Snažna strategija digitalnog engagementa kupaca je uvek od velike pomoći. Mi bismo vam predložili da uložite u dobar sadržaj i komunikaciju na izabranim društvenim mrežama, jer ćete na taj način znati na šta oni reaguju i šta ih interesuje, a oni će znati da ste firma koja se brine za svoje kupce  

Obavezna je upotreba analitike koja na osnovu dosadašnjeg ponašanja može da predvidi buduće ponašanje kupaca. Naprednije varijante su personalizovana rešenja i ponude, što je korak dalje u unapređivanju korisničkog iskustva, a po istraživanjima, povećava prodaju za čak 20%. 

Sve ovo su rešenja koja možemo da implementiramo u vaše poslovanje zahvaljujući programu digitalne transformacije, uz moguću subvenciju za mala i srednja preduzeća 

Kad znate gde su vaši kupci, veoma je važno da održavate njihovo zadovoljstvo. Tu na scenu stupa CRM (Customer Relationship Management), kombinacija praksi, strategija i tehnologija koje se koriste za upravljanje i analiziranje kupčevih interakcija za vreme celog korisničkog puta. Cilj je da se poboljša korisničko iskustvo, da se kupac zadrži i da se vaša prodaja poveća.

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA MARKETING

Bilo da tražite pomoć u vezi brendinga ili digitalnog prisustva, počećemo od analize faktora okruženja, istraživanja tržišta, analize konkurencije i pozicioniranja kompanije a nastavićemo dalje…

saznajte više

INTEMA UPRAVLJANJE KUPCIMA

Program upravljanja odnosima sa kupcima CRM (Customer Relationship Management) uključuje principe, prakse i uputstva za uspostavljanje dobrih odnosa  sa kupcima i  stvaranje rastuće baze redovnih…

saznajte više