Digitalna transformacija je najpoznatija po 'uticaju na spolja' u smislu povećanja prihoda kompanija kroz stvaranje novih kanala prodaje i novih poslovnih modela. Ali važan je i njen interni aspekt: povećanje produktivnosti u unutrašnjoj organizaciji.

Dobar primer je automatizacija zadataka. Dobro urađena automatizacija (VI) smanjuje greške i povećava zadovoljstvo zaposlenih jer ih oslobađa rutinskih zadataka koji ne zahtevaju razmišljanje.

80% timova za korisničku podršku u nedavnoj anketi kaže da je 20% njihovih zaduženja bilo veoma repetitivno i lako rešivo.

Automatizacija u korisničkoj podršci može uspešno da se sprovede kroz upotrebu chatbotova i virtuelnih agenata, koji su odlični za davanje jednostavnih informacija, i koji kroz interakciju sa klijentima uče i postaju sve efikasniji u rešavanju zahteva. A ne morate da imate klijente da biste uživali u prednostima automatizacije - možete da automatizujete i upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada, kroz specijalizovane softvere za upravljanje, koji umnogome olakšavaju praćenje i planiranje ove dve oblasti. Automatizacija je već zastupljena u najrazličitijim industrijama, za očekivati je da će njena primena samo da raste.

Drugi primer su sistemi za integrisanje podataka u celoj kompaniji koji omogućavaju članovima različitih timova da rade efikasnije. To su mnoga ERP (Enterprise Resource Planning) rešenja o kojima smo pisali u postu br. 2 ove serije (Upravljanje resursima i vremenom).