Verujemo da je lepo kada vas proglase za 'lidera na tržištu', ali neophodno je realno sagledati stanje i svoju pravu poziciju. I po našem mišljenju, uvek je zanimljivije biti izazivač nego branilac titule, jer ima više prilike za učenje i za rast.   

Konkurencija je odličan pokretač za promene.

Kad napravimo analizu poslovanja vaše konkurencije po godinama i ukrstimo podatke sa ostalim pokazateljima, moći ćemo da vam damo odgovore na pitanje šta to oni rade drugačije od vas i da vam predložimo šta da uradite.

Ne brinite, rešenje postoji.

Možda je u pitanju transformacija nekog aspekta vašeg poslovanja ili poboljšanje usluge ili proizvoda, unapređenje korporativnog identiteta, bolja komunikacija sa klijentima ili jače digitalno prisustvo.

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA POSLOVNA TRANSFORMACIJA

"Menjaj se da bi opstao" je pravilo koje je više nego ikad aktuelno u savremenom poslovnom okruženju. Sva preduzeća, firme, biznisi ili korporacije prolaze kroz neku vrstu transformacije, i tada…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA POSLOVNI RAZVOJ 

"U jezgru promene nalazi se prilika". Postoje različiti tipovi transformacije: finansijska, organizaciona, prodajna, marketinška, procesna, funkcijska i digitalna. Ono što je zajedničko za sve je da…

saznajte više