Uložili ste u posao mnogo vremena i truda i to vam se vraća. Prihodi i prodaja rastu, ali vi osećate pritisak. Zaposleni ne obavljaju poslove na vreme, projekti kasne, kupci se žale, zaposleni se žale

a vi ne znate kome da se obratite?

To se dešava zato što ste preskočili važne korake u razvoju poslovanja. Ti koraci služe za pretvaranje malog biznisa u organizaciju sa jasno razgraničenim odgovornostima i delegiranjem zadataka, kao i za kreiranje održive i funkcionalne organizacione strukture koja može da prati i podrži razvoj kompanije.

Ako morate sve da kontrolišete, verovatno nećete uspeti na duži rok i sigurno da hiljade uspešnih velikih kompanija nikada ne bi postale takve da njihovi lideri osim rasta biznisa nisu organizovali I rast kompanije. Delegiranje je vrhunska veština za efikasno upravljanje poslom: pomaže vam da upravljate svojim vremenom, fokusirate svoju energiju na ono što je najvažnije i uočite potencijalne buduće lidere u vašoj kompaniji.  

Ne brinite, rešenje postoji.

Primenićemo našu ekspertizu i alate da bismo zajedno odredili vrstu i stepen potrebne promene. Možda je potrebna samo bolja HR organizacija firme, a možda vam je neophodna promena biznis modela ili nešto sasvim treće.

INTEMA USLUGE

INTEMA DIGITALNA TRANSFORMACIJA 

Intema digitalna transformacija nije samo uvođenje digitalnih tehnologija i praksi u poslovanje, već sveobuhvatna promena u načinu razmišljanja i poslovnog delovanja. Nudimo vam stručno i praktično…

saznajte više

INTEMA POSLOVNA TRANSFORMACIJA

"Menjaj se da bi opstao" je pravilo koje je više nego ikad aktuelno u savremenom poslovnom okruženju. Sva preduzeća, firme, biznisi ili korporacije prolaze kroz neku vrstu transformacije, i tada…

saznajte više

INTEMA FINANSIJE  

Cilj svakog posla je profit. Da bi profit rastao, neophodno je da suvereno upravljate finansijama preduzeća što podrazumeva ispravno tumačenje finansijskih pokazatelja i donošenje pravih odluka.…

saznajte više

INTEMA STRATEGIJA 

Uspešna biznis strategija predstavlja jasan set planova, svojevrsnu mapu kako će biznis da se takmiči na određenom tržištu ili tržištima sa proizvodom ili većim brojem proizvoda ili usluga. Iako…

saznajte više